KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł do 5,7 mld zł w 2017 r.Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł do 5 696, 29 mln zł w 2017 r. z 4 098,67 mln zł rok wcześniej. Składka przypisana brutto wyniosła 62 353,67 mln zł ub.r. wobec 55 880,68 mln zł rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Zysk brutto wyniósł 6 895,21 mln zł w porównaniu z 5 061,06 mln zł rok wcześniej.

Zysk z działalności operacyjnej wzrósł do 6 895,21 mln zł w porównaniu z 5 061,04 mln zł rok wcześniej.

Wynik techniczny wzrósł do 5 142,47 mln zł wobec 3 295,23 mln zł rok wcześniej.

Koszty działalności ubezpieczeniowej spadły do 13 752,03 mln zł w porównaniu z 13 369,16 mln zł rok wcześniej.

Wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto wyniosła 38 231,35 mln zł w porównaniu z 33 841,95 mln zł rok wcześniej.

Przychody z lokat spadły do 3 444,76 mln zł w ub. roku wobec 3 672,63 mln zł rok wcześniej.

Aktywa ogółem zakładów ubezpieczeń wzrosły do 196 618,58 mln zł w 2017 r. wobec 185 058,64 mln zł na koniec 2016 r.

(ISBnews)