"Jeżeli uzyskamy środki i dotacje z UE, to jest do zakupienia duża ilość platform. Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie postępowania konkursowego. Wartość tego kontraktu to 800 mln zł, z czego dofinansowanie może stanowić 50 proc. Aplikujemy o 400 mln zł" - powiedział Mamiński.

Spółka uważa rynek przewozów intermodalnych za bardzo perspektywiczny, o czym świadczą wyniki za rok ubiegły, kiedy to wzrost przewiezionej masy towarowej kontenerów wzrósł o 21 proc., a zrealizowanej pracy przewozowej o 27 proc.

Przewozom tym sprzyja też dynamiczny rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku, oraz wzrost przewozów kontenerów do i z polskich portów.

Poza projektem intermodalnym PKP Cargo zamierza w tym roku zainwestować łącznie 1,02 mld zł, głównie w modernizację i remonty lokomotyw i wagonów. Spółka zamierza wyremontować 120 lokomotyw i kilka tysięcy wagonów.

"W dużej mierze środki na inwestycje będą przeznaczone na remonty lokomotyw i wagonów. Musimy mieć więcej taboru. Skoro chcemy wozić więcej i będziemy wozić więcej, to musimy mieć czym wozić.

Prezes dodał też, że spółka na razie nie przewiduje dużych projektów zakupowych związanych z taborem.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

edytor: Jacek Ensztein