Trzecie miejsce osiągnęłaby partia Kukiz’15 z wynikiem 6 proc. (-1 pkt. proc.), zaś czwarte Nowoczesna, na którą głos oddałoby 5 proc. ankietowanych (-1 pkt. proc.)

Poniżej progu wyborczego uplasowałby się Sojusz Lewicy Demokratycznej (4 proc., -1 pkt. proc.), PSL (2 proc., -3 pkt. proc.), Razem (1 proc., -1 pkt. proc.) oraz Partia Wolność (1 proc., bez zmian).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-14 marca 2018 roku na reprezentatywnej próbie 1.027 dorosłych Polaków za pomocą wywiadów bezpośrednio wspomaganych komputerowo (CAPI). (PAP Biznes)