"Ujemna wycena instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2008 r. obciąży wynik finansowy za rok obrotowy 2008 pomimo, iż w sytuacji zmiany kursu wymiany EUR/PLN może nie dojść do rzeczywistego poniesienia tychże kosztów" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że wartość bankowej wyceny wszystkich otwartych pozycji zabezpieczających instrumentów finansowych dokonanej na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosła minus 124,8 mln zł, w tym posiadanych opcji walutowych wg fixingu NBP minus 101,3 mln zł.

Police poinformowały też, że wynik na transakcjach zabezpieczających rozliczonych do dnia 31 grudnia 2008 r. był dodatni i nieistotny, a wyniósł 7.900 tys zł, przy 1.275.659 tys zł kapitałów własnych.

"Otwarte pozycje kontraktów walutowych nie wpływają w istotny sposób na bieżącą sytuację finansową spółki (płynność finansową). W roku 2008, jak i 2009 - do dnia publikacji niniejszego raportu, spółka nie była zmuszona do wcześniejszego zamykania poszczególnych pozycji ze stratą".

Grupa ZCh Police przez trzy kwartały 2008 roku zarobiła netto 341,79 mln zł wobec 103,70 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 2185,08 mln zł wobec 1343,59 mln zł.