Zysk netto Gobarto spadł r: r do 20,97 mln zł w 2017 r.Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Gobarto odnotowało 20,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 31,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 39,93 mln zł wobec 41,83 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniósła ponad 70 mln zł względem 63,84 mln zł rok wcześniej (wzrost o prawie 10%).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 768,8 mln zł w 2017 r. wobec 1 454,3 mln zł rok wcześniej. Wpływy z eksportu wyniosły 261,47 mln zł, czyli o 44,7% więcej niż w 2016 roku, co dało 14,78% udział w przychodach ogółem (o 2,3 pkt proc. więcej niż rok wcześniej).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 15,23 mln zł wobec 7,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)