BOŚ zakłada wzrost wartości kredytów proekologicznych do 2 mld zł w br.Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) w zaktualizowanej strategii do 2021 r. zakłada systematyczny wzrost wartości udzielanych kredytów proekologicznych - w tym roku ich wartość ma sięgnąć 2 mld zł, w tym 1,2 mld zł będą stanowiły kredyty udzielone we współpracy z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Bank ma pełnić ważną rolę operatora w realizacji rządowych programów wspierających ochronę środowiska, poinformowali przedstawiciele banku i głównego akcjonariusza.

"Funkcja Banku Ochrony Środowiska w przedsięwzięciach ekologicznych jest niezmiernie ważna. Chcemy bank wykorzystać jako wielkiego operatora w programie 'Czyste powietrze'. Mamy kompleksowy program walki ze smogiem, skierowany do dużych przedsiębiorstw i emitentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ważny jest też program ograniczenia pyłów emitowanych przez domy jednorodzinne. BOŚ będzie operatorem tych przedsięwzięć. Drugi program, który jest przyspieszany, to Mieszkanie+. Chcemy mocno zaangażować bank we współpracy z Lasami Państwowymi i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w finansowanie budowy domów drewnianych" - powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej.

"Mając potencjał Lasów Państwowych, Narodowego Funduszu, liczymy na wielkie zaangażowanie w programy na wiele miliardów złotych corocznie. To będzie impuls dla rozwoju banku. Chcemy, by BOŚ czerpał z tego korzyści biznesowe" - dodał minister.

Jak podkreślił prezes NFOŚiGW Mirosław Kujda, Fundusz pozostanie głównym akcjonariuszem banku.

"Mamy do czynienia z bankiem wyspecjalizowany w ochronie środowiska. Jest ogromny rynek na inwestycje w odnawialne źródła energii, elektromobilność, klastry energetyczne, gospodarkę w obiegu zamkniętym, gospodarkę wodną. Bank będzie tu bardzo potrzebny. Pozostaniemy głównym akcjonariuszem strategicznym i ta współpraca będzie się rozwijać" - powiedział Kujda podczas konferencji.

Bank wskazał, że programy wspierające ochronę środowiska to program termomodernizacji "Antysmog", zapowiedziany przez premiera o wartości 50 mld zł do 2027 r., a także Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 o wartości 27,4 mld euro.

W zaktualizowanej strategii do 2021 roku bank zakłada, że w br. roku udzieli kredyty proekologiczne o wartości 2 mld zł, w tym 0,8 mld zł to kredyty komercyjne, zaś 1,2 mld zł to kredyty we współpracy z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, w kolejnym roku będzie to 2,8 mld zł ( w tym odpowiednio 1,1 mld zł i 1,7 mld zł), w 2019 roku - 3 mld zł ( w tym 1,2 mld zł i 1,8 mld zł), zaś w 2021 roku - 3,3 mld zł (odpowiednio 1,3 mld zł i 2 mld zł).

W ramowej strategii na lata 2016-2020 bank założył ROE na poziomie powyżej 7%, zysk netto powyżej 140 mln zł oraz wskaźnik C/I wysokości ok. 51%. Zaktualizowane i przedstawione dziś cele na 2021 r. to ROE powyżej 7,3%, zysk netto powyżej 180 mln zł oraz C/I na poziomie ok. 44% (bez uwzględniania podatku bankowego).

Bank zakłada, że jego udział w rynku nakładów na ochronę środowiska będzie oscylował wokół 15%.

BOŚ planuje wzrost rentowności w oparciu o utrzymanie wiodącej pozycji w ekologii, modernizację kanałów dystrybucji i wzrost przychodów we wszystkich liniach biznesowych.

"Wyniki są coraz lepsze. Zysk netto za 2017 rok to 46 mln zł, marża odsetkowa 1,9%, wskaźnik koszty do dochodów - 64,5%, dokonaliśmy też redukcji kosztów osobowych o 2,6 mln zł. Perspektywa 2021 roku to Bank Ochrony Środowiska - lider w projektach ekologicznych, bank pierwszego wyboru dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, realizujących inwestycje w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej oraz zysk netto powyżej 180 mln zł" - powiedział prezes BOŚ Bogusław Białowąs podczas konferencji.

Jak poinformował wiceprezes Arkadiusz Garbarczyk, w IV kw. 2017 r. bank dokonał przeglądu portfela kredytowego, co wpłynęło na wyższy poziom odpisów.

"Ten wynik z zakresie odpisów był gorszy od oczekiwanego, ale mamy dorezerwowany portfel i to jest bardzo dobry punkt wyjścia do planowanych wzrostów. Systematycznie rośnie wskaźnik pokrycia rezerwami - wyniósł on 36,6% na koniec 2017 r. W zakresie wskaźników kapitałowych jesteśmy ok. 1 pkt proc. powyżej wymagań nadzorczych. To jest dobry punkt wyjścia do rozwoju nowego biznesu" - powiedział wiceprezes.

Głównym akcjonariuszem Banku Ochrony Środowiska jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, posiadający 52,41% akcji, 9,54% udziałów należy do Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN, 6,8% do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zaś 31,25% akcji pozostaje w wolnym obrocie na GPW.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)