Jak poinformował PAP we wtorek prezes Newag Zbigniew Konieczek, z powodu wdrażania programów oszczędnościowych przez spółki PKP, w tym przede wszystkim PKP Cargo, tegoroczne zamówienia na naprawy i remonty taboru kolejowego dla nowosądeckiej firmy spadną o około 70 proc.

"Program oszczędnościowy PKP polega przede wszystkim na drastycznym zmniejszeniu napraw taboru. Powoduje to, że firmy świadczące usługi tego typu już mają problemy i będą miały jeszcze większe" - ocenił prezes.

Redukcja zatrudnienia o 400 osób ma zapobiec utracie płynności finansowej przez spółkę. Zwolnienia mają zostać przeprowadzone w najbliższych miesiącach i zakończyć się w czerwcu. Firma zamierza przeprowadzić również program dobrowolnych odejść.

Pracownicy, którzy dobrowolnie odejdą z firmy, otrzymają dodatkowe przywileje. Poza gwarantowaną przez prawo odprawą będzie im przysługiwać jedno miesięczne wynagrodzenie, a gdy sytuacja spółki poprawi się, będą mieli pierwszeństwo w ponownym zatrudnieniu. Spółka o planowanych zwolnieniach poinformowała już miejscowy urząd pracy i związki zawodowe.

Nowosądecki Newag zatrudnia 1 tys. 420 pracowników. Większościowym akcjonariuszem spółki jest biznesmen Zbigniew Jakubas, który nabył jej akcje w 2003 roku.