Akcjonariusze Ulma zdecydują 27 IV o wypłacie 3,81 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Ulma zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 kwietnia o wypłacie dywidendy w wysokości 3,81 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne.

"Zwyczajne walne zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 18 350 994,77 zł oraz część niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 1 672 963,15 zł, w łącznej kwocie 20 023 957,92 zł do wypłaty akcjonariuszom w formie dywidendy, tj. w kwocie 3,81 zł brutto na jedną akcję" - czytamy w projekcie.

Proponowany dzień nabycia praw do dywidendy to 10 maja 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy - 14 maja 2018 roku.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)