Przychody Vistula Group wzrosły o ok. 21,2% r: r do ok. 57,3 mln zł w marcuWarszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte w marcu 2018 r. wyniosły około 57,3 mln zł i były wyższe o około 21,2% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-marzec br. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 160,4 mln zł i była wyższa o ok. 17,8% r/r.

"Przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w lutym 2018 roku przez grupę kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 32,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2017 r. o około 20,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2018 r. w tym segmencie wyniosła około 90,9 mln zł i była wyższa o około 16,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 19,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2018 r. o około 18,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń–marzec 2018 r. w tym segmencie wyniosła około 59,1 mln zł i była wyższa o około 18,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w marcu 2018 r. przez grupę kapitałową wyniosła około 49,8% i była niższa od marży osiągniętej w marcu 2017 r. o ok. 1,9 pkt proc. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-marzec 2018 wyniosła około 48,4% i była niższa o 1,6 pkt proc. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku, podano także.

Spółka podała też, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej na koniec marca 2018 r. wyniosła 33,6 tys. m2 i była wyższa o 10,2% r/r.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły ok. 685,9 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)