Strata netto Brastera zwiększyła się r: r do 24,89 mln zł w 2017 r.Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Braster odnotował 24,89 mln zł jednostkowej straty netto w 2017 r. wobec 14,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wzrost straty netto w analizowanym okresie wynikał ze wzrostu kosztów działalności operacyjnej, przede wszystkim amortyzacji usług obcych i wynagrodzeń przy jednoczesnym niskim poziomie przychodów ze sprzedaży" – czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 24,18 mln zł wobec 14,65 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,4 mln zł w 2017 r. wobec 0,43 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż produktów i usług przez emitenta w 2017 roku wyniosła 493 tys. zł, z czego kwota 96 tys. zł obejmowała abonamenty opłacone z góry, które zostaną rozpoznane w rachunku wyników w latach 2018 i 2019. W związku z tym emitent wykazuje w rachunku zysków i strat przychody w wysokości 397 tys. zł, natomiast pozostała kwota wykazywana jest w rozliczeniach międzyokresowych przychodów. Na sumę 493 tys. zł składały się: sprzedaż abonamentów i pakietów wynosząca 377 tys. zł, sprzedaż samych urządzeń wynosząca 113 tys. zł oraz sprzedaż wyrobów gotowych wynosząca 3 tys. zł" – czytamy dalej.

"Dla Braster rok 2017 to rok niezwykle intensywnej pracy związanej z realizacją jednego z głównych założeń Strategii Rozwoju na lata 2015-2021, a mianowicie wprowadzenia Systemu Braster na wybrane rynki zagraniczne. Na przestrzeni ostatnich miesięcy prowadzone były rozmowy z wieloma potencjalnymi partnerami z całego świata m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Chinach, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Japonii, Brazylii, Argentynie, Izraelu, Malezji, RPA czy Arabii Saudyjskiej. Zaowocowały one nawiązaniem współpracy w zakresie przeprowadzenia pilotaży chociażby w Wielkiej Brytanii, Japonii czy Dubaju" - czytamy w piśmie zarządu do akcjonariuszy.

"Rok 2018 rozpoczynamy z optymizmem. Wierzymy, iż zbudowany multidyscyplinarny zespół Braster to silna, energiczna grupa specjalistów, którzy są zdeterminowani w osiągnięciu celu, jakim jest rozpoczęcie i rozwój sprzedaży Systemu Braster na rynkach zagranicznych. Konsekwentne realizowanie założonego na początku 2017 roku planu związanego z ekspansją, przyniesie w perspektywie najbliższych miesięcy efekty w postaci zawarcia kolejnych umów dystrybucyjnych" - podano także.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)