Jak powiedział obecny przy podpisaniu umowy wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak, jest to ważna i długo oczekiwana na Warmii i Mazurach inwestycja. Będzie ona stanowić uzupełnienie już zrealizowanej trasy z Olsztyna do Szczytna, dzięki czemu znacznie poprawi się dostępność południowo-wschodniej części województwa. "Nie bez znaczenia jest także połączenie tych terenów z lotniskiem w Szymanach" - dodał.

Wiceminister zaznaczył, że dzięki modernizacji linią kolejową nr 219 ze Szczytna do Ełku będzie się podróżować znacznie szybciej i bardziej komfortowo, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa ruchu. Po poprawie paramentów technicznych dopuszczalna prędkość na tej linii zostanie podniesiona do 120 km na godz. dla pociągów pasażerskich i 80 km na godz. dla pociągów towarowych. Oznacza to skrócenie czasu przejazdu ze Szczytna do Ełku o odpowiednio 80 i 90 min.

Hamryszczak dodał, że na tej inwestycji skorzysta też biznes. Jak mówił, poprawi się dostępność transportowa terenów zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej, zwiększą się możliwości rozwoju lokalnych przedsiębiorców i szanse na nowych inwestorów.

"Nasza inwestycja usprawni dojazdy do pracy, a zwiększenie prędkości przewozowej pociągów towarowych ułatwi spedycję wytwarzanych wzdłuż linii produktów. Zachęcam lokalnych przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów, aby już dziś uwzględnili ten fakt, planując swoje działania po 2020 r." - powiedział.

Reklama

Według wiceministra podpisana w Olsztynie umowa jest siódmą, czyli przedostatnią z ośmiu planowanych infrastrukturalnych inwestycji kolejowych, które są finansowane z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Łączna ich wartość to ponad 2,3 mld zł, a kwota dofinansowania sięga 1,5 mld zł. Jak dodał, oznacza to blisko 540 km nowoczesnych torów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która zagwarantuje bezpieczne, komfortowe i szybkie przewozy. "Wszystkie te inwestycje przybliżą nas ku celowi, czyli powstaniu Wschodniej Magistrali Kolejowej" - przypomniał.

Umowę o dofinansowaniu modernizacji linii Szczytno - Ełk podpisali: p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol i prezes PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel.

Jak ocenił dyr. Gorgol, wsparcie inwestycji kolejowych z Programu Polska Wschodnia jest modelowe z punktu widzenia wykorzystania środków z UE. "Jesteśmy bardzo blisko poziomu 100 proc. pełnego wykorzystania alokacji w tym programie" - mówił.

Prezes Merchel poinformował, że rozpoczęto już prace na linii nr 219. Zostały one podzielone na dwa etapy; od marca do września będą prowadzone na odcinku Ełk - Pisz. Natomiast na odcinku Pisz - Szczytno remont potrwa od września 2018 r. do końca sierpnia 2019 r. W tym czasie pasażerom zapewniona będzie zastępcza komunikacja autobusowa.

W ramach modernizacji 111-km odcinka linii kolejowej Ełk - Szczytno zostaną wymienione tory, wyremontowane mosty i przepusty. Zmodernizowane będą cztery stacje: w Szczytnie, Drygałach, Spychowie i Piszu, oraz przebudowanych zostanie 14 przystanków. Lepsze będzie wyposażenie peronów. Będą tam zamontowane wiaty, nowe oświetlenie, wyraźne oznakowanie i czytelna informacja pasażerska. Remontu doczekają się także m.in. 102 przejazdy kolejowe.(PAP)

autor: Marcin Boguszewski

edytor: Sonia Sobczyk