Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 12,38 mln zł wobec 10,56 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 81,07 mln zł wobec 74,09 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 25,28 mln zł zysku wobec 22,38 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 255,68 mln zł wobec 245,19 mln zł.