Obecnie problemy z uzyskiwaniem należności w ciągu sześciu minionych miesięcy zgłasza 53 proc. przedstawicieli MSP - wynika z udostępnionego PAP badania BIG InfoMonitor.

Oznacza to, że odsetek firm skarżących się na problemy z płatnościami od kontrahentów wzrósł. Na przełomie IV kw. 2017 r. oraz I kw. 2018 r. wyniósł on 53 proc. wobec 52 proc. w III kw. zeszłego roku - wynika z danych BIG.

"Mimo że szacunkowy wzrost PKB w ostatnim kwartale 2017 r. przebił 5 proc. r/r, a wzrost gospodarczy w całym minionym roku osiągnął 4,6 proc. i był najwyższy od 6 lat, to zdaniem 47,2 proc. reprezentantów mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw nie wpłynęło to korzystnie na wzajemne płatności firm" - wskazano.

"Niska moralność płatnicza wielu przedsiębiorstw, które opóźnianie płatności mają już w DNA, bez względu na to, ile pieniędzy jest na koncie, nie pozwala wielu przedsiębiorcom na optymistyczną ocenę sytuacji" – powiedział PAP prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Reklama

Według 44,5 proc. badanych przez BIG przedsiębiorstw, które są zdania, że lepsza koniunktura gospodarcza nie poprawia dyscypliny płatniczej, na rynku "funkcjonuje sporo firm", które nie regulują zobowiązań, ponieważ "w swojej polityce działania mają kredytowanie się kosztem innych i koniunktura nic tu nie zmienia".

Jednocześnie niemal co czwarty przedstawiciel mikro-, małych i średnich firm jest przekonany, że moralność płatnicza nie zależy od koniunktury gospodarczej, częściej uważają tak reprezentanci firm usługowych oraz małych, zatrudniających od 10 do 49 osób. Podobny odsetek (ok. 23 proc.) stwierdza, że firmy same nie otrzymują płatności, więc nie płacą innym.

Z kolei w opinii ponad 29 proc. badanych koszty ogólne prowadzenia biznesu są tak wysokie, że pochłaniają zysk, w związku z czym wynik firmy nie poprawia się - wynika z badania.

Według BIG wśród firm informujących o problemach z płatnościami, szczególnie wyróżniają się przedsiębiorstwa handlowe oraz zatrudniające od 10 do 49, obie grupy częściej podają, że w ostatnim półroczu miały w portfelu należności nieopłacone przez ponad 60 dni.

Wśród firm, które doświadczały opóźnionych płatności, 15 proc. (a nie 10 proc. jak w poprzednim badaniu) uważa, że liczba opóźnianych faktur wzrośnie. Większy pesymizm widać w branży handlowej. Zmiany na lepsze w rozliczeniach spodziewają się natomiast głównie producenci.

Nieznacznie więcej reprezentantów firm MSP deklaruje ponadto, że na skutek nieuregulowanych należności ze strony kontrahentów sami zalegają z płatnościami. "Aktualnie takich firm jest 19 proc., podczas gdy dwa kwartały wcześniej było 17 proc." - wyliczyło BIG.

Badanie "Skaner MSP, wśród mikro-, małych i średnich firm" przeprowadzono przez Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research w lutym 2018 r. na próbie 500 firm sprzedających z odroczonym terminem płatności, techniką wywiadów telefonicznych. (PAP)

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

edytor: Jacek Ensztein