W notowaniach ciągłych na rynku akcji obroty zmniejszyły się o 3,4 proc. i wyniosły 1279,3 mln zł.

WIG wzrósł o 0,36 proc. do poziomu 23319,22 pkt, mWIG40 spadł o 0,02 proc. i wyniósł 1321,33 pkt, a sWIG80 wzrósł o 0,47 proc. i wyniósł 6388,99 pkt.

Największe obroty odnotowano na akcjach spółek: PKO BP (340,7 mln zł), KGHM (171,9 mln zł), TPSA (154 mln zł), PEKAO (128,9 mln zł), PKN (71,9 mln zł).

Największe wzrosty w notowaniach ciągłych osiągnęły akcje spółek: ZNTKLAPY (46,2 proc.), GRKOSCIU (29,9 proc.), CENTROZAP (23,3 proc.), IZOLACJA (21,2 proc.), ENEA (11,9 proc.).

Największe spadki w systemie notowań ciągłych odnotowały akcje spółek: MWTRADE (18,6 proc.), ORCOGROUP (14,1 proc.), GINO ROSSI (13,7 proc.), ATLANTIS (11,9 proc.), SONEL (10,0 proc.).

Na rynku kontraktów terminowych obroty spadły o 4,6 proc. i wyniosły 1337,4 mln zł.

Na rynku obligacji obroty wzrosły o 1,8 proc. i wyniosły 12,9 mln zł.

Na rynku notowań jednolitych wzrósł kurs 1 spółki, spadł 2, a 7 nie zmienił się. Akcjami 7 firm nie handlowano. Obroty w stosunku do poprzedniej sesji wzrosły o 7,4 proc. i wyniosły 62,8 tys. zł.

Na rynku NewConnect wzrósł kurs 19 spółek, spadł 21, a 16 nie zmienił się. Akcjami 27 firm nie handlowano. Obroty wzrosły o 36,0 proc. i wyniosły 885,5 tys. zł.