Jak poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny, produkcja przemysłowa w marcu licząc rok do roku wzrosła o 1,8 proc.

Według GUS produkcja przemysłowa w marcu rosła w 17 spośród 34 działów. W stosunku do marca 2017 roku wzrost produkcji odnotowano m.in w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 17,9 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 6,1 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 5,8 proc., w produkcji artykułów spożywczych oraz w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – po 5,4 proc., w produkcji urządzeń elektrycznych – o 4,1 proc.

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem 2017 roku, wystąpił w 16 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 24,2 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 7,8 proc.

"To jest niezły wynik, bo jeśli się wyeliminuje wpływ czynników sezonowych to jest wzrost o 5,1 proc." - zaznaczył szef Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych.

Według ekonomisty 1,8 proc. wzrostu rok do roku to wprawdzie stosunkowo niedużo, ale wynika on z tego, że w zeszłym roku "dynamika marcowa była niesłychanie wysoka". "Trudno było dorównać temu, co było przed rokiem" - podkreślił. Przypomniał, że w marcu 2017 r. zanotowano "wzrost jeden z większych w historii".

"Biorąc pod uwagę, że baza statystyczna jest wysoka i odsezonowany wskaźnik wynosi 5,1 proc. to trzeba powiedzieć, że jest to solidny wzrost przemysłu" - zaznaczył.

Według niego w kolejnym miesiącu można się spodziewać dalszego wzrostu.

Wyżnikiewicz zwrócił ponadto uwagę na dobre wyniki produkcji sprzedanej budownictwa. "W produkcji budowlano-montażowej mamy wreszcie wyraźne odbicie w porównaniu z poprzednimi latami" - powiedział.

Jak wyjaśnił, na tej podstawie można wnioskować, że oznacza to "rozruszanie inwestycji w Polsce i to nie tylko mieszkaniowych" - podkreślił.

Według czwartkowych danych GUS produkcja budowlano-montażowa w marcu licząc rok do roku wzrosła o 16,2 proc. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

edytor: Dorota Skrobisz