Jak powiedziała w piątek cytowana w komunikacie przewodnicząca Komitetu wicepremier Beata Szydło, jednym z głównych tematów obrad był Program Student Plus.

"Poznaliśmy doświadczenia samorządowców, którzy wprowadzają nowatorski program zachęcający absolwentów do pozostania w mieście, w którym studiowali. To szczególnie interesująca inicjatywa w kontekście zagrożenia wyludnianiem się niektórych regionów Polski. Z kolei organizacje studenckie wskazały nam obszary, w których potrzebne są zmiany, by ułatwić młodym rodzicom studiowanie. To bardzo cenne spostrzeżenia, gdyż płyną ze środowiska, które te problemy zna najlepiej" - zaznaczyła wicepremier.

Zdaniem Szydło, Program Student Plus może przyczynić się do rozwiązania jednego z istotnych problemów demograficznych Polski, tj. odpływu młodych ludzi z mniejszych miejscowości i tym samym wyludniania się niektórych regionów. "Rolą KSRM jest teraz praca nad zmianami regulacyjnymi w nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dzięki którym możliwe będzie sprawne wdrożenie programu" - zaznaczyła przewodnicząca KSRM.

Wiceprezydent Leszna dr Piotr Jóźwiak przedstawił założenia programu, który od października będzie funkcjonował w tym mieście. "Założenie było proste. Samorząd funduje stypendia – nawet po 1000 zł miesięcznie – studentom, którzy po studiach będą mieszkać i pracować w Lesznie" – wyjaśnił Jóźwiak.

Stypendium będzie przyznawane w trakcie trwania roku akademickiego, o jego przyznaniu decydować będzie komisja, w skład której wejdą radni miasta oraz miejscowi przedsiębiorcy. W programie nie ma preferowanych kierunków studiów, dopuszcza on zarówno studia dziennie, jak i niestacjonarne.

Jak czytamy w komunikacie, swoje propozycje w sprawie regulacji ułatwiających łączenie studiów i rodzicielstwa przedstawiły Niezależne Zrzeszenie Studentów, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. Ich główne postulaty to m.in. utworzenie "Indywidualnego Toku Studiów dla Rodziców", wprowadzenie "Karty Rodzica", rozwój infrastruktury dedykowanej rodzicom na uczelniach, a także umożliwienie zaliczenia przedmiotu online.

"Jestem zbudowana zaangażowaniem organizacji studenckich w dialog na temat wsparcia rodzicielstwa na studiach. Ich głos jest tym bardziej cenny, że wynika z doświadczeń matek - studentek i młodych rodziców na uczelni. Także w tym obszarze Komitet Społeczny Rady Ministrów wypracuje zmiany regulacyjne, by możliwie szybko wdrażać proponowane udogodnienia” – podkreśliła cytowana w komunikacie Szydło.

W związku z trwającym w Sejmie od środy protestem opiekunów osób niepełnosprawnych, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz przedstawił członkom KSRM aktualny stan negocjacji. Według autorów komunikatu, wsparcie w wypracowywaniu propozycji rozwiązań, które miałaby na celu poprawienie sytuacji osób z niepełnosprawnościami zadeklarowali przedstawiciele resortów zdrowia i edukacji narodowej.