Zysk netto GPM Vindexus wyniósł wstępnie 18,89 mln zł w 2017 r.


Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Giełda Praw Majątkowych Vindexus miała 18,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 roku wobec 16,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.
"Szacowane skonsolidowane przychody operacyjne za 2017 r. wynoszą ok. 65 257 tys. zł wobec 58 210 tys. zł skonsolidowanych przychodów za 2016 r. Szacowany skonsolidowany zysk netto za 2017 r. wynosi ok. 18 889 tys. zł wobec 16 641 tys. zł skonsolidowanego zysku netto za 2016 r." - czytamy w komunikacie.
Przedstawione wyniki finansowe mogą nieznacznie ulec zmianie z uwagi na trwający w grupie proces weryfikacji danych, w ramach badania sprawozdania finansowego prowadzonego przez biegłego rewidenta, podano także.
Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.
(ISBnews)