Zysk netto PKN Orlen spadł r: r do 1,04 mld zł w I kw. 2018 r.Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - PKN Orlen odnotował 1 042 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1 920 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1 414 mln zł wobec 2 276 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2 040 mln zł wobec 2 838 mln zł rok wcześniej. EBITDA LIFO wyniosła 1 893 mln zł wobec 2 321 mln zł rok wcześniej.

"EBITDA LIFO: spadek o (-) 0,4 mld zł (r/r) głównie w efekcie ujemnego wpływu makro częściowo ograniczonego wzrostem wolumenów sprzedaży. Wynik I kw. 2018 zawiera 0,1 mld zł odszkodowania z tytułu CCGT,. Wynik I kw. 2017 zawiera 0,2 mld zł odszkodowania z tytułu awarii FKK w Unipetrol. Efekt LIFO: 0,1 mld zł w I kw. 2018 w efekcie dodatniego wpływu zmian cen ropy na wycenę zapasów" - czytamy w prezentacji.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23 241 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 22 875 mln zł rok wcześniej.

Przychody wzrosły o 2% r/r głównie w efekcie wzrostu wolumenów sprzedaży, wskazano w prezentacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 788 mln zł wobec 1 275 mln zł rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)