Zysk netto Benefit Systems wzrósł r: r do 21,7 mln zł w I kw. 2018 r.Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Benefit Systems odnotował 21,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 14,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 28,53 mln zł wobec 18,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 284,69 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 222,27 mln zł rok wcześniej.

"Na koniec kwartału w użyciu było 1 mln 78 tys. kart [MultiSport], z czego 916 tys. było wydanych na rynku polskim. W ciągu ostatniego roku liczba kart za granicą podwoiła się do poziomu 162 tys. Oznacza to, że oryginalny model biznesowy wypracowany na rynku polskim jest z powodzeniem replikowany i skalowany na rynkach zagranicznych" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 26,12 mln zł wobec 11,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)