Introl miał 0,5 mln zł zysku netto w 2017 r.; EBITDA: 24,14 mln złWarszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Introl odnotował 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 9,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15,16 mln zł wobec 14,99 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 24,14 mln zł wobec 22,35 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 399,28 mln zł w 2017 r. wobec 387,21 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost sprzedaży poza grupę r/r w 2017 r. zanotowały m.in. spółki: Smart In Sp. z o.o. Sp. k. o 11 043 tys. zł, Limatherm S.A. o 10 710 tys. zł, Introl Sp. z o.o. Sp. K. (wcześniej Introl Sp. z o.o.) o 4 060 tys. zł czy PWP Katowice Sp. z o.o. wzrost o 3 560 tys. zł. Ww. spółki systematycznie zwiększają swoją sprzedaż i rozwijają działalność zarówno na rynkach krajowych, jak i za granicą" - czytamy w raporcie.

Spadek przychodów poza grupę widoczny był m.in. w spółkach: Introl S.A. o 8 943 tys. tys. zł, ZPTiA Pro-ZAP Sp. z o.o. o 8 866 tys. zł czy Introl-Energomontaż Sp. z o.o. o 3 315 tys. zł, podano także.

"Obniżenie przychodów dotyczyło głównie spółek realizujących sprzedaż w ramach segmentu usług AKPiA, elektrycznych, instalacyjnych, projektowych i budowlanych. Wynikało to m.in. z ogólnej stagnacji gospodarczej w obszarze inwestycji i remontów w branży ochrony środowiska i energetyki, co utrudniało pozyskanie nowych kontraktów, jak również przekładało się na niższe marże w realizowanych projektach" - czytamy dalej.

"Powodem znacznego obniżenia sprzedaży w Introl S.A. było przeniesienie w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z końcem 2015 r. Pionu Produkcyjno-Usługowego, do spółki zależnej Introl - Energomontaż. Brak analogicznego wzrostu sprzedaży w spółce Introl-Energomontaż wynikał głównie z niekorzystnych warunków rynkowych" - wyjaśniono także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 16,18 mln zł wobec 9,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)