Mirbud miał 22,8 mln zł zysku netto w 2017 r.; EBIT: 47,87 mln złWarszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Mirbud odnotował 22,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 19,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 47,87 mln zł wobec 41,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 859,86 mln zł w 2017 r. wobec 773,99 mln zł rok wcześniej.

"Dobra koniunktura gospodarcza w tym wzrost o 8% produkcji budowlano-montażowej, oraz wzrost PKB o 4,6% sprzyjały i ogłaszaniu przetargów i wprowadzały optymizm wśród inwestorów. Niemniej jednak za znaczną dynamiką produkcji budowlano-montażowej szedł znaczny wzrost cen usług i materiałów" - powiedział prezes Jerzy Mirgos, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 7,01 mln zł wobec 5,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2016 r. miał 773 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)