"Dyskutując na temat perspektyw dynamiki cen, wskazywano, że według aktualnych prognoz inflacja w bieżącym roku może być niższa od marcowej projekcji NBP" - czytamy w "minutes". 

Część członków RPP wskazała, że spodziewany wzrost dynamiki cen konsumpcyjnych ma nadal wynikać w znacznej mierze ze stopniowego wzrostu inflacji bazowej. 

Niektórzy członkowie Rady stwierdzili, że inflacja może być wyższa w roku bieżącym od prognozowanej.

"Niektórzy członkowie Rady oceniali, że inflacja w bieżącym roku może być wyższa od prognozowanej w związku z oczekiwanym przez tych członków Rady przyśpieszeniem wzrostu płac" - czytamy dalej.

Inni członkowie Rady wskazywali, że wpływ wzrostu płac na procesy cenowe może pozostać ograniczony.

RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.

Według centralnej ścieżki marcowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie inflacja konsumencka wyniesie 2,1% w 2018 r. i przyspieszy do 2,7% r/r w 2019 r. oraz do 3% w 2020 r.