Chodzi o program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W sumie dzięki niemu w Podlaskiem zostanie poddanych w tym roku przebudowie bądź modernizacji 86,3 km dróg lokalnych.

Województwo ma do dyspozycji na 2018 r. blisko 47,5 mln zł dofinansowania z budżetu państwa - po połowie na drogi gminne i powiatowe. Do dotacji rządowej samorządy dołożą łącznie ponad 54,6 mln zł własnych środków.

Według założeń programu, dofinansowanie rządowe nie może być większe, niż połowa wartości kosztorysowej inwestycji; gmina mogła zgłosić jeden, powiat - dwa projekty. Łącznie dofinansowanych będzie 39 inwestycji: 29 na drogach gminnych i 10 na powiatowych.

W poniedziałek wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał umowy na takie dofinansowanie z sześcioma powiatami i czternastoma gminami, na łączną kwotę dotacji sięgającą 25,7 mln zł. Umowy z pozostałymi samorządami, które również dostaną dotacje, mają być podpisane w najbliższym czasie.

Wojewoda zwrócił uwagę, że zainteresowanie ze strony samorządów było dużo większe, niż możliwości programu, bo sama kwota dotacji, o którą się ubiegały, sięgała 125 mln zł. Przypomniał, że jednym z punktowanych kryteriów była tzw. dochodowość samorządu. "Czym bogatsza gmina, tym mniej punktów mogła dostać, jeżeli chodzi o ocenę swego projektu" - mówił Paszkowski.

Jednym z samorządów, które dostały dotację, jest powiat sokólski. Otrzymał połowę pieniędzy na budowę 7,5 km dróg powiatowych na terenie gminy Sokółka. Koszt inwestycji, to ponad 4,8 mln zł.

Starosta sokólski Piotr Rećko powiedział dziennikarzom, że to bardzo istotna pomoc. "Powiaty praktycznie nie dysponują własnymi dochodami. My bez wsparcia zewnętrznego nie jesteśmy w stanie rozwijać naszych wspólnot samorządowych (...) dlatego każde pieniądze, bez względu na ich kwotę, przyjmujemy z zadowoleniem" - mówił starosta.

Zwrócił przy tym uwagę, że znacznie podrożały inwestycje drogowe; mówił, że we wcześniejszych latach można byłoby za te same pieniądze zmodernizować nie 7,5 km, a prawie dwa razy dłuższy odcinek.

Wojewoda Bohdan Paszkowski przypomniał, że trwa kolejny program dofinansowania takich inwestycji, w ramach działań na rzecz rozwoju i konkurencyjności regionów. Podlaskie ma w nim blisko 29,7 mln zł dofinansowania.

Dysponentami tych pieniędzy będą wojewodowie, oni też będą nadzorować wydatkowanie tych pieniędzy. Paszkowski poinformował, że w Podlaskiem złożono do tego programu 115 wniosków (można je było składać do 15 kwietnia) na ok. 200 mln zł. Na początku maja ma rozpocząć się klasyfikacja tych wniosków.

Jednym z istotnych warunków, które samorządy muszą spełnić, jest to, by zgłoszona inwestycja nie miała wcześniej żadnego dofinansowania rządowego czy unijnego, oraz by mogła być rozliczona do końca 2018 roku. Wojewoda dodał, że część wniosków, które nie znalazły dofinansowania w ramach programu na lata 2016-2019, została "przekierunkowana" przez samorządy i złożona do tej drugiej puli dotacji.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk

edytor: Jacek Ensztein

rof/