Średnia stopa redukcji w ofercie obligacji serii C PKN Orlen wyniosła 26,49 %.Warszawa, 10.05.2018 (ISBnews) - PKN Orlen przydzielił 2 mln obligacji serii C 689 inwestorom, a średnia stopa redukcji wyniosła 26,49 %, poinformowała spółka.

"Zapisy na oferowanych 2 mln obligacji prowadzono od 7 maja 2018 roku do 8 maja 2018 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału obligacji dokonano 10 maja 2018 roku. W okresie subskrypcji 689 Inwestorów złożyło zapisy na 2 720 807 sztuk obligacji. Spółka przydzieliła 2 mln obligacji 689 Inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 7 maja 2018 roku (włącznie) do 8 maja 2018 roku (włącznie). Średnia stopa redukcji wyniosła 26,49 %" - czytamy w komunikacie.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100 zł do 100,01 zł w zależności od dnia złożenia zapisu, dodano.

"Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 002 734,22 zł" - czytamy dalej.

Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą obligacji, dodano.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)