Akcjonariusze Ipopema Securities zdecują 6 VI o wypłacie 1,26 mln zł dywidendyWarszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Ipopema Securities zdecydują 6 czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę całego zysku netto za 2017 rok, tj. 1,26 mln zł, wynika z uchwał na walne zgromadzenie opublikowanych przez spółkę.

"Po rozpatrzeniu wniosku zarządu spółki w sprawie przeznaczenia zysku oraz opinii rady nadzorczej spółki dotyczącej powyższego wniosku, postanawia się o przeznaczeniu całego zysku netto za rok 2017 w kwocie 1 263 092,73 zł na wypłatę dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję (obliczona wg stanu na dzień dywidendy z uwzględnieniem aktualnej na ten dzień liczby akcji w kapitale zakładowym uprawniających do udziału w zysku) zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy kwotą określoną w ust. 1 powyżej a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy spółki, podano również.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 15 czerwca 2018 r. (dzień dywidendy). Dywidenda zostanie wypłacona 27 czerwca 2018 r.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

(ISBnews)