Synektik oczekuje wyższych przychodów i marż w kolejnych 6 miesiącach br.Warszawa, 14.05.2018 (ISBnews) - Synektik oczekuje, że przychody, jak i realizowane marże w kolejnych 6 miesiącach powinny być wyższe od wyników zanotowanych w I kw. 2018 r., poinformował prezes Cezary Kozanecki.

"Pierwszy kwartał, w szczególności w segmencie sprzedaży produktów medycznych klasycznie jest w naszej branży najsłabszym okresem. Zarówno przychody, jak i realizowane marże w kolejnych 6 miesiącach powinny być wyższe" - zapowiedział Kozanecki, cytowany w komunikacie.

Synektik zanotował skonsolidowane przychody ze sprzedaży (razem) na poziomie 8,4 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 7,76 mln zł rok wcześniej. Z kolei skonsolidowany zysku netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 7,41 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 0,26 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zgodnie z założeniami, kontynuujemy dynamiczny wzrost w kluczowych - wysokomarżowych - segmentach. Jest to podyktowane stałą tendencją wzrostową liczby wykonywanych procedur z użyciem radiofarmaceutyków oraz długo przez nas oczekiwanym uruchomieniem w ośrodkach medycznych projektów dofinansowanych z tzw. perspektywy unijnej 2014-2020. Oczekujemy że podobna sytuacja będzie się utrzymywała również w kolejnych okresach" - dodał Kozanecki.

Synektik wskazał, że w I kw. grupa rozpoznała jednorazowy zysk księgowy w wysokości 7,3 mln zł, związany z zakupem 100% udziałów spółki Monrol Poland, polskiej spółki-córki tureckiej Eczacibasi Monrol. Po eliminacji zdarzenia jednorazowego, wyniki finansowe są na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu poprzedniego roku.

"Zysk operacyjny segmentu produkcji radioznaczników wyniósł 1,02 mln zł (wzrost o 13% r/r), a wynik EBITDA przekroczył 1,13 mln zł (23% więcej r/r). Segment stanowi 54% przychodów grupy, wzrósł do 4,52 mln zł r. z poziomu 3,47 mln zł w roku poprzednim (wzrost 30% r/r). Wartość sprzedaży eksportowej przekroczyła 0,61 mln zł i była o ponad 247% wyższa niż w ubiegłym roku. Sprzedaż krajowa wzrosła o blisko 19%" - czytamy także.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)