Ovostar Union miał 7,23 mln USD zysku netto, 9,5 mln USD EBITDA w I kw. 2018 r.


Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Ovostar Union odnotował 7,23 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,28 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,83 mln USD wobec 4,45 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,85 mln USD w I kw. 2018 r. wobec 19,8 mln USD rok wcześniej.
"Przychody wzrosły o 71% r/r w wyniku wzrostu wolumenu sprzedaży i cen oraz udziału działalności związanej z obrotem jajami. Sprzedaż eksportowa w okresie sprawozdawczym zwiększyła się ponad dwukrotnie r/r i osiągnęła 14,4 mln USD, podczas gdy udział eksportu w całkowitych przychodach wynosił 43%. W szczególności udział UE w przychodach wzrósł z 0,98 mln USD do 4,8 mln USD, co spowodowało 14% udział w łącznych przychodach w I kwartale 2018 roku" - podano w raporcie.
Wraz ze wzrostem sprzedaży eksportowej wzrosły również koszty transportu, co zaowocowało wynikiem EBITDA na poziomie 9,5 ml USD, co stanowi 85% wzrost r/r w I kwartale 2018 roku, natomiast marża EBITDA wyniosła 28% (I kw. 2017: 26%). Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w I kwartale 2018 wzrosły o 72% i wyniosły 14,9 mln USD, wymieniono także.
Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to firma agroprzemysłowa z Ukrainy. Zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.
(ISBnews)