Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), przychylając się do wniosku spółki, przedłużyła Serinus Energy okres zawieszenia notowań akcji o jeden dzień sesyjny tj. do 17 maja włącznie, poinformowała spółka.
We wcześniejszym komunikacie Serinus podał, że przedłużenie okresu zawieszenia jest konieczne w celu zakończenia procedury związanej ze zmianą numeru ISIN w odpowiednich systemach depozytowych.
"Procedura ta jest w toku oraz, według posiadanych przez spółkę informacji, prawdopodobnie zostanie zakończona dnia 17 maja 2018 roku, wobec czego notowania akcji spółki oznaczonych nowym numerem ISIN mogłyby zostać wznowione dnia 18 maja 2018 roku" - czytamy w komunikacie.
Serinus informował 4 maja br., że wystąpił do GPW z wnioskiem o zawieszenie notowań od 8 do 10 maja włącznie w związku z przeniesieniem siedziby na Jersey i zmianą numeru ISIN.
W raporcie bieżącym spółki nr 25/2018 spółka wskazała, że istnieje ryzyko przedłużenia okresu zawieszenia do dnia 15 maja 2018 roku (włącznie z tym dniem) jeżeli procedura nie zostanie zakończona dnia 14 maja 2018 roku.
Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)