Zysk operacyjny wyniósł 4,31 mln zł wobec 4,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 138,87 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 116,67 mln zł rok wcześniej.

Zysk brutto wyniosł w I kwartale 2018 roku 2 113 zł i był nizszy niz osiągnięty w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14,2 %.

"Na osiągnięty w I kwartale 2018 roku zysk brutto i jego relację do zysku brutto osiągniętego w I kwartale 2017 roku wpływ mają między innymi koszty finansowe, ktore wzrosły kwartał do kwartału o 333 tys. zł, przy czym koszty opłat z tytułu obsługi sprzedazy ratalnej, wniesionych na rzecz Orange Polska S.A. spadły r/r o 105,3 tys. zł. W ogólnej kwocie 2 233 tys. zł kosztów finansowych za I kwartał 2018, koszty ww. opłat stanowiły 898,3 tys. zł (w analogicznym okresie 2017r.: koszty finansowe wyniosły 1 900 tys. zł a opłaty 1 004 tys. zł). Zysk netto wyniosł w I kwartale 2018 roku 1 659 tys. zł i był niższy niż osiągnięty w analogicznym okresie roku ubiegłego o 5,4 %. Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł w I kwartale 2018 roku 1 506 tys. zł i był niższy niż osiągnięty w analogicznym okresie roku ubiegłego o 19%" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 0,38 mln zł wobec 0,3 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce, jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

(ISBnews)