Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Inter Cars odnotował 43,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 53,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 63,56 mln zł wobec 66,76 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 81,13 mln zł wobec 82,37 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 650,01 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 1 546,09 mln zł rok wcześniej.
"W I kwartale 2018 roku grupa odnotowała 6,7% wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku. Nasze przewagi konkurencyjne oraz nadal duże rozdrobnienie w segmencie dystrybutorów dają nam szansę na kontynuację rozwoju zarówno w kraju jak i zagranicą. Na niższy niż oczekiwany wzrost przychodów miał wpływ przede wszystkim dłuższy sezon zimowy w całej Europie, czego skutkiem było przesunięcie początku sprzedaży produktów na sezon letni (np. opony) na kwiecień. W kwietniu 2018 grupa odnotowała przychody prawie 30% wyższe niż w roku poprzednim. Sprzedaż eksportowa rozumiana jako sprzedaż realizowana przez zagraniczne spółki dystrybucyjne oraz sprzedaż bezpośrednia (z Inter Cars S.A.) do kontrahentów zagranicznych wzrosła o 15,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody Inter Cars z rynku krajowego stanowiły około 54,2% przychodów łącznie całej grupy kapitałowej (uwzględniając wyłączenia konsolidacyjne). W ramach działalności dystrybucyjnej udział zagranicznych spółek wzrósł z 37,5% w I kwartale 2017 do 40,7% w 2 kwartale 2018 roku. Rynek polski pozostaje podstawowym rynkiem sprzedaży dla grupy kapitałowej" - czytamy w raporcie.
Skonsolidowana marża na sprzedaży towarów wzrosła 29,5% do 30,8%, czyli o 1.3 pkt proc. i była wyższa o 49 346 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I kwartale 2018 roku pozytywny wpływ na marżę procentową miały dodatnie różnice kursowe w kwocie 8,7 miliona złotych a w analogicznym okresie roku 2017 odnotowano 15,1 mln zł ujemnych różnic kursowych, które obniżyły marżę procentową za ten okres. Porównując poziom marży procentowej brutto po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych należy zauważyć, iż marża procentowa za I kwartał 2018 wyniosła 30,3% i była niższa o 0.2 pkt proc. w porównaniu do analogicznego roku ubiegłego (30,5%), podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 42,35 mln zł wobec 33,57 mln zł zysku rok wcześniej.
Inter Cars S.A. to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. W 2017 r. odnotowała 6,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)