Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Enei podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2017 rok i całość zysku netto w wysokości 1 813 324 tys. zł rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy, poinformowała spółka.
"Rekomendacja zarządu spółki o przeznaczeniu 100% zysku netto za rok obrotowy 2017 na pozostałe kapitały rezerwowe jest konsekwencją znacznych potrzeb inwestycyjnych grupy wynikających między innymi z planów ujętych w 'Strategii rozwoju grupy kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku', o której spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2016. " - czytamy w komunikacie.
Zasadą polityki dywidendowej Enei jest realizowanie w przyszłości wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych spółki, podano także.
Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.
(ISBnews)