Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza banku BGŻ BNP Paribas podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków zarządu banku nowej kadencji na 9 osób oraz powołała zarząd na nową 3-letnią kadencję w dotychczasowym składzie, z prezesem Przemysławem Gdańskim na czele, poinformował bank.
W skład zarządu wchodzą:
Przemysław Gdański - prezes zarządu
Jean-Charles Aranda - wiceprezes zarządu
Daniel Astraud - wiceprezes zarządu
Philippe Paul Bézieau - wiceprezes zarządu
Blagoy Bochev - wiceprezes zarządu
Przemysław Furlepa - wiceprezes zarządu
Wojciech Kembłowski - wiceprezes zarządu
Jaromir Pelczarski - wiceprezes zarządu
Jerzy Śledziewski - wiceprezes zarządu.

"Zgodnie z podjętymi uchwałami wyżej wymienione osoby zostały powołane na wskazane stanowiska w zarządzie banku, na nową kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia walnego zgromadzenia banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017 (tj. od dnia 18 maja 2018 roku)" - podsumowano w komunikacie.
Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.
(ISBnews)