Zaznaczył, że założone nakłady inwestycyjne nie obejmują akwizycji, a jedynie prace i inwestycje na już posiadanych przez spółkę koncesjach w Polsce. „Do końca roku planujemy rozpocząć prace na 32 odwiertach. Na koniec ubiegłego roku wyniki złożowe uzyskano z 28 odwiertów” - wskazał szef PGNiG.

Jak wynika z przedstawionych przez niego danych, strategia dla całego segmentu poszukiwanie i wydobycie w grupie PGNiG przewiduje zwiększenie do 2022 r. bazy udokumentowanych zasobów o około 35 proc., zwiększenie wydobycia węglowodorów o ok. 41 proc., istotne obniżenie jednostkowych kosztów poszukiwań i rozpoznania złóż, a także utrzymanie jednostkowych kosztów zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów.

Piotr Woźniak zaznaczył, że spółka zwiększa krajową produkcję poprzez optymalizację wykorzystania dotychczas odkrytych złóż. Dzięki nowym narzędziom badawczym, zastosowaniu nowych technologii wierceń czy dobrze zaprogramowanym i zaplanowanym metodom wydobycia możliwe jest zwiększenie zasobów wydobywalnych nawet o 30 proc.

Nowe technologie – zaznaczył prezes PGNiG – przede wszystkim badania sejsmiczne 3D, pozwalają na odkrywanie złóż gazu w głębszych strukturach. Niedawne zastosowanie tej technologii na Podkarpaciu ukazało dodatkowy potencjał złoża Przemyśl szacowany na prawie 20 mld m. sześc. gazu więcej, niż do tej pory uważano.

Reklama

Prezes podczas krakowskiej konferencji zapowiedział wykonanie kolejnych odwiertów związanych z wydobyciem metanu z pokładów węgla. Testowe wydobycie zostało przeprowadzone w zeszłym roku w Gilowicach na koncesji „Międzyrzecze” i – według PGNiG – przyniosło ono zadowalające rezultaty. W ciągu 11 miesięcy pozyskano ok. 900 tys. m. sześc. gazu o zawartości metanu 97 proc. Projekt jest realizowany wspólnie z Państwowym Instytutem Geologicznym.

„Badania pokazują, że ze Śląska możemy mieć nie tylko węgiel, ale także metan w dużych ilościach, dlatego chcemy to wydobycie przekształcić w regularną działalność. Będą kolejne odwierty” - zapowiedział prezes Woźniak.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski w liście skierowanym do uczestników krakowskiej konferencji napisał, że z perspektywy polskiego rynku gazu rok 2017 był kolejnym ważnym etapem w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa dostaw tego surowca. „Symbolicznym wymiarem nowego otwarcia była pierwsza dostawa LNG z USA do gazoportu w Świnoujściu oraz ogłoszenie porozumienia w sprawie średnioterminowego kontraktu na dostawę LNG z USA do Świnoujścia. Kolejnym, niemniej ważnym elementem zwiększenia bezpieczeństwa dostaw gazu, była kontynuacja prac przygotowawczych związanych z realizacją projektu Baltic Pipe” - przypomniał minister.

W ramach zwiększenia bezpieczeństwa gazowego Unii Europejskiej – dodał Tchórzewski – resort energii koncentrował się na przeciwdziałaniu planom budowy gazociągu Nord Stream 2 oraz podejmował aktywne działania w ramach prac nad rewizją dyrektywy gazowej, mającej na celu ujednolicenie reżimu prawnego wobec gazociągów państw trzecich.

„Patrząc z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że Polska jeszcze silniej niż przez ostatnie lata jest zaangażowana w kształtowanie międzynarodowego środowiska dla gazu ziemnego. W naszej gospodarce jest wiele elementów, które wskazują, że polski rynek gazu ziemnego będzie się dalej rozwijał. Realizowane obecnie inwestycje w zakresie rozbudowy sieci gazowej umożliwiają szersze wykorzystanie paliw gazowych zarówno przez odbiorców przemysłowych, jak i gospodarstwa domowe” - napisał szef resortu energii.

„Naszym celem jest uczynienie gazu ziemnego surowcem konkurencyjnym, dostępnym na równych zasadach dla wszystkich uczestników rynku” - podkreślił.

Trwający w czwartek i piątek 12. Polski Kongres Naftowców i Gazowników w Krakowie zorganizowało Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego wraz z PGNiG, PKN Orlen i Lotosem.

Piotr Dziadzio, sekretarz generalny stowarzyszenia zapowiedział, że podczas kongresu z udziałem przedstawicieli przemysłu naftowego i gazowniczego z całego świata, jego uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z rozwojem polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego, jego osiągnięciami i planami oraz bezpieczeństwem energetycznym Polski, krajów ościennych i krajów współpracujących.

Podczas kongresu odbędą się także posiedzenia Światowej Rady Naftowej. Planowane są również posiedzenia Komitetu Wykonawczego oraz Rady Programowej Światowego Kongresu Naftowego w Houston w 2020 roku. (PAP)

autor: Rafał Grzyb