Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wznowi obrót akcjami Serinus Energy z dniem 18 maja 2018 r., podała giełda.
"Wznowienie obrotu akcjami spółki Serinus Energy PLC [nastąpi] pod nowym kodem ISIN, tj. JE00BF4N9R98" - czytamy w komunikacie.
Wcześniej GPW, przychylając się do wniosku spółki, przedłużyła okres zawieszenia notowań akcji o jeden dzień sesyjny tj. do 17 maja włącznie.
We wcześniejszym komunikacie Serinus podał, że przedłużenie okresu zawieszenia jest konieczne w celu zakończenia procedury związanej ze zmianą numeru ISIN w odpowiednich systemach depozytowych.
Serinus informował 4 maja br., że wystąpił do GPW z wnioskiem o zawieszenie notowań od 8 do 10 maja włącznie w związku z przeniesieniem siedziby na Jersey i zmianą numeru ISIN. W raporcie bieżącym spółki nr 25/2018 spółka wskazała, że istnieje ryzyko przedłużenia okresu zawieszenia do dnia 15 maja 2018 roku (włącznie z tym dniem) jeżeli procedura nie zostanie zakończona dnia 14 maja 2018 roku.
Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)