Getin Holding miał 24,4 mln zł zysku netto, 28,1 mld zł aktywów w I kw. 2018 r.Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 24,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 17,18 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik netto ogółem wyniósł 31,64 mln zł w porównaniu z 41,2 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa Getin Holding wypracowała w I kwartale 2018 roku 24,4 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, co oznacza wzrost o 42% w ujęciu rocznym. Miniony kwartał to okres dalszego dynamicznego rozwoju działalności zagranicznej Holdingu, której udział w zysku netto osiągnął poziom ponad 60%. Kolejny raz wszystkie segmenty biznesowe zakończyły okres sprawozdawczy z pozytywnym wynikiem finansowym" - czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 208,67 mln zł wobec 249,56 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 70,13 mln zł wobec 123,02 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem Grupy wyniosły 28,09 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 28,2 mld zł na koniec 2017 r.

W minionym kwartale Grupa Idea Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie14,6 mln zł. Łączna wartość zrealizowanej sprzedaży osiągnęła 2,3 mld zł i była zbliżona do poziomu z IV kwartału ubiegłego roku. Grupa wypracowała w ujęciu kwartalnym 8% wzrost dochodów netto z działalności bankowej. Po raz kolejny bank odnotował znaczący wzrost rachunków firmowych (+17% kw/kw), jak również zakładanych przez osoby fizyczne (+55%kw/kw). Ostatni kwartał to okres stabilizacji wskaźników kapitałowych grupy. Na koniec marca skonsolidowany wskaźnik CAR wynosił 13,38%, a Tier 1 11,69%. Suma bilansowa osiągnęła poziom blisko 23,8 mld zł, podano także.

Według Getin Holding, działający na Białorusi Idea Bank również odnotował znaczący, blisko 74-proc. wzrost sprzedaży kredytowej w ujęciu rocznym.

"W segmencie kredytów detalicznych sprzedaż osiągnęła poziom 53,5 mln BYN (+84,5% r/r), a w segmencie kredytów dla MSP 24,2 mln BYN (+54,1% r/r). Przełożyło się to na wzrost salda kredytowego, które w ujęciu rocznym zwiększyło się o 53,3% (w BYN). Grupa odnotowuje także stałą poprawę jakości portfela kredytowego oraz efektywności działań windykacyjnych. Na koniec marca zysk Grupy Idea Bank Białoruś wyniósł 1,1 mln zł. Istotny wpływ na wynik I kwartału miało wdrożenie MSSF 9 i presja ze strony regulatora w postaci kolejnych obniżek stóp procentowych (z 18% w styczniu 2017 roku do 10,5% obecnie)" - czytamy dalej.

Holding podał, że miniony kwartał był także zdecydowanie udany dla ukraińskiego biznesu Grupy .Dynamiczny wzrost przychodów oraz wskaźników sprzedażowych to zasługa dalszej poprawy sytuacji gospodarczej na Ukrainie oraz dostosowania modelu biznesowego do warunków polityczno-ekonomicznych

"W minionym kwartale segment Ukraina odnotował ponad dwukrotny wzrost przychodów operacyjnych w lokalnej walucie w ujęciu rocznym. W pierwszych trzech miesiącach roku sam Idea Bank Ukraina wypracował ponad 57% wzrost sprzedaży kredytowej. Miało to pozytywny wpływ na zysk netto, który wyniósł 11,2 mln zł. Warto zaznaczyć, iż pozytywną kontrybucje do wyniku segmentu wniósł zarówno Idea Bank Ukraina (8,1 mln zł), jaki spółka windykacyjna New Finance Service (3,5 mln zł). Na koniec marca portfel kredytowy w ramach segmentu Ukraina wynosił blisko 2,9 mld UAH i był większy o 5,3% w ujęciu rocznym" - wskazano także w komunikacie.

Z kolei w Rumunii Getin Holding wypracował zysk netto na poziomie 2,5 mln zł. Wzrost rentowności odnotował zarówno Idea Bank Rumunia (0,8 mln zł względem 0,3 mln zł rok wcześniej), jak i Idea Leasing Rumunia (1,2 mln zł względem 0,9 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku). Sprzedaż kredytowo-leasingowa kontynuowała trend wzrostowy osiągając poziom 283,2 mln RON (+14,8% r/r). Wzrosty odnotował zarówno Bank (w RON +25,8% r/r), jak i spółka leasingowa (w RON +3,4% r/r). Dobre wyniki sprzedażowe przyczyniły się do wzrostu portfela kredytowego o 18,7% i leasingowego o 10% w ujęciu rocznym. Na koniec marca suma bilansowa segmentu Rumunia wzrosła o 16,8% r/r do ponad 2 mld zł.

Holding podał, że I kw. br. był okresem dalszego umocnienia Carcade w gronie liderów rynku leasingu na terenie Federacji Rosyjskiej w segmencie samochodów do 3,5 tony.

"W związku z dynamicznym rozwojem biznesu, Carcade zwiększyło poziom zatrudnienia oraz dokonało inwestycji w nowe oddziały. W ciągu trzech pierwszych miesięcy spółka odnotowała sprzedaż na poziomie 3,7 mld RUB, co oznacza aż 89,5-proc. wzrost w ujęciu rocznym. Dobre wyniki sprzedażowe przełożyły się na pozytywny wynik finansowy, który wyniósł 0,6 mln zł. Na koniec marca suma bilansowa Carcade osiągnęła blisko 14 mld RUB, co oznacza wzrost o 12,4% r/r" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 0,6 mln zł wobec 4,09 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)