Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Simple zdecydowali o wypłacie 1,058 mln zł, czyli 0,22 zł na akcję, dywidendy za 2017 r. podała spółka.
„Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło zysk spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 3 611 515,79 zł przeznaczyć w następujący sposób:
- kwotę 1 058 675,20 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki;
- kwotę 704 188,67 zł przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych.
- kwotę 1 848 651,92 zł przeznacza się na kapitał zapasowy spółki" – czytamy w komunikacie.
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję spółki wynosi 0,22 zł, podano również.
„Dzień dywidendy ustala na dzień 1 sierpnia 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień:
- pierwsza transza w kwocie 0,14 zł na jedną akcję spółki - 17 sierpnia 2018 roku,
- druga transza w kwocie 0,08 zł na jedną akcję spółki - 09 listopada 2018 roku" – czytamy dalej.
Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki tj. 4 812 160 akcji.
Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT. W 2017 r. miało 47 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)