Akcjonariusze Elektrotim zdecydują 27 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2017 rokWarszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrotimu zdecydują przeznaczeniu zysku netto za 2017 rok na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 27 czerwca.

"Walne zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto za rok 2017, który wynosi 675 026,40 zł, w następujący sposób: a) cały zysk netto za rok 2017, tj. kwotę 675 026,40 zł przeznacza się w całości na zwiększenie kapitału rezerwowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 293 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)