PKP Cargo miało 35,61 mln zł zysku netto, 200,3 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - PKP Cargo odnotowało 35,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 63,26 mln zł wobec 3,18 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wynik na działalności operacyjnej powiększony o pozycję 'amortyzacja i odpisy aktualizujące' określany jako EBITDA, wyniósł 200,3 mln zł w okresie 3 miesięcy 2018 r. i wzrósł o 53,3 mln zł, tj. o 36,2% r/r." - czytamy w raporcie.


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 192,51 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 1 077,41 mln zł rok wcześniej.
"W I kwartale 2018 r. Grupa PKP Cargo (w której wiodącą rolę pod względem przewozów odgrywa PKP Cargo S.A.) utrzymała
pozycję lidera na rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. Udział Grupy w krajowym rynku wyniósł w tym okresie 43,4% (-1,4 pkt proc. r/r) w odniesieniu do przetransportowanej masy towarowej oraz 48,5% (-3,7 pkt proc. r/r) w ujęciu wykonanej pracy przewozowej. Jednocześnie jednostka dominująca odpowiadała za udział rynkowy równy 42,6% (-1,7 pkt proc. r/r) pod względem masy towarowej oraz 48,3% (-3,6 pkt proc. r/r) pod względem pracy przewozowej" - czytamy w raporcie.
Grupa za I kwartał 2018 r. poniosła nakłady inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego w wysokości 132,5 mln zł, tj. więcej 53,4% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku, podano także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 43,74 mln zł wobec 9,19 mln zł straty rok wcześniej.


PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)