Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), w III kw. zeszłego roku wartość przeciętnego wynagrodzenia wyniosła 2968,55 zł, a w IV kw. 2007 roku - 2899,83 zł.

Przeciętne wynagrodzenie za cały 2008 rok wyniosło 2943,88 zł, czyli było o 9,4 proc. wyższe niż w 2007 roku.