Akcjonariusze Dekpolu zdecydowali o wypłacie 1,18 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Dekpolu zdecydowali o wypłacie 9,87 mln zł dywidendy, tj. o 1,18 zł na akcję z zysku za 2017 r., podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017, zgodnie z którą postanowiono zysk netto za 2017 rok w kwocie 20 770 470,3 zł przeznaczyć:
a. w części, tj. co do kwoty 9 867 807,82 zł na wypłatę dywidendy, tj. 1,18 zł na jedną akcję,
b. w części, tj. co do kwoty 166 013,61 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych,
c. w pozostałej części, tj. co do kwoty 10 736 648,87 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy ustalono na 20 sierpnia 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 28 sierpnia 2018 roku.

Dywidendą objęte są wszystkie 8 362 549 akcji spółki.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2017 r. miał 579 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)