Zaktualizowana strategia Vigo System przewiduje ok. 85,6 mln zł na inwestycjeWarszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Zaktualizowana strategia Vigo System przewiduje ok. 85,6 mln zł nakładów inwestycyjnych do 2020 r., w związku z planowanym rozwojem produkcji detektorów podczerwieni, półprzewodnikowych materiałów dla fotoniki podczerwieni i rozwojem technologii kwantowych laserów kaskadowych, podała spółka. Podtrzymano cel 80 mln zł przychodów w 2020 r.

"Szacowane nakłady inwestycyjne do 2020 r. wyniosą ok 85,6 mln zł, w tym 41,6 mln zł na budowę nowej hali montażowej, ok. 24 mln zł na budowę clean-roomu i poprawę efektywności processingu oraz ok. 20 mln zł na rozwój technologii materiałów dla fotoniki. Dodatkowo spółka zamierza co roku inwestować minimum 10% przychodów w prace badawczo-rozwojowe, posiłkując się przy tym dofinansowaniem ze środków publicznych. Spółka planuje również przeznaczyć 12,5 mln zł, w latach 2018-2022, na inwestycje w ramach inkubatora nowych technologii" - czytamy w komunikacie.

W celu sfinansowania inwestycji planowane jest pozyskanie ok. 51 mln zł w formie instrumentów dłużnych. Pozostałe nakłady będą pokryte ze środków operacyjnych spółki oraz z dofinansowania ze środków publicznych.

W związku z rozszerzeniem dotychczasowej strategiii podstawowymi kierunkami rozwoju spółki będą: rozwój produkcji detektorów podczerwieni, rozwój produkcji półprzewodnikowych materiałów dla fotoniki podczerwieni, rozwój technologii kwantowych laserów kaskadowych i kontynuacja polityki innowacji poprzez prowadzenie własnych prac badawczo-rozwojowych oraz inkubator nowych technologii.

Spółka zamierza zwiększyć moce produkcyjne do 100 tys., detektorów podczerwieni rocznie poprzez budowę nowej hali montażowej, co umożliwi wykorzystanie efektu skali oraz obniżenie cen detektorów. Spółka zamierza na początku 2019 r. uruchomić produkcję detektorów w nowej hali montażowej, która jest obecnie budowana.

"W drugim etapie inwestycji, planowanym na lata 2019-2020, spółka planuje inwestycje w poprawę jakości i efektywności produkcji (zwiększenie czystości technologicznej oraz wdrożenie nowych technologii processingu półprzewodników)" - czytamy dalej.

Z uwagi na szybki wzrost rynku i duże zapotrzebowanie na innowacyjne materiały półprzewodnikowe Vigo System zamierza uruchomić produkcję warstw epitaksjalnych z złożonych ze związków grupy III i V układu okresowego pierwiastków (pochodnych arsenku galu GaAs oraz fosforku indu InP), które są podstawowym składnikiem stosowanym do masowej produkcji produktów fotonicznych i mikroelektronicznych (lasery i diody podczerwieni stosowane w elektronice użytkowej, produkcji LIDAR-ów, kamer 3D, systemów rozpoznawania twarzy, skanowania 3D, czujników gazów, jak również tranzystory HEMT, diody mikrofalowe, kwantowe lasery kaskadowe). Produkcja będzie oparta o technologię MOCVD wdrożoną od 2003 r. Spółka zamierza zainwestować w nowy, wydajny system epitaksjalny, umożliwiający masową produkcję warstw epitaksjalnych.

"Spółka zamierza wykorzystać swoją silną pozycję głównego dostawcy detektorów do systemów opartych o lasery kaskadowe i rozwinąć własne produkty oparte o technologie laserów kaskadowych. W szczególności rozwój ten będzie dotyczył materiałów półprzewodnikowych oraz elektroniki sterującej, w tym rozwoju zintegrowanych, miniaturowych modułów detektorowo-laserowych. Spółka zamierza rozwijać partnerstwo w tej dziedzinie z producentami laserów kaskadowych" - napisano także w komunikacie.

Vigo System planuje też kontynuować prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w celu ciągłego udoskonalenia parametrów technicznych produktów oraz utrzymania przewagi technologicznej nad konkurencją. Spółka planuje utworzenie centrum aplikacyjno-wdrożeniowego, aby skrócić okres wdrażania nowych urządzeń. Równolegle Spółka będzie inwestować w nowe, innowacyjne przedsięwzięcia poprzez własny inkubator nowych technologii.

"Podstawowym celem spółki jest wzrost jej wartości dla akcjonariuszy. Spółka zamierza osiągnąć ten cel m.in. poprzez dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży, do poziomu: 40 mln zł w 2018 roku oraz 80 mln zł w 2020 roku. Po roku 2020 Zarząd oczekuje utrzymania średniorocznego tempa wzrostu przychodów na poziomie 20-30%, zarówno dzięki wzrostowi sprzedaży obecnie rozwijanych produktów, jak i sprzedaż nowych produktów (materiałów półprzewodnikowych dla fotoniki, zintegrowanych modułów detektorowo-laserowych oraz innych rozwiązań fotonicznych). Zarząd oczekuje utrzymania dotychczasowych, wysokich poziomów rentowności" - podsumowano.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

(ISBnews)