"Premier Pawlak zapowiedział dzisiaj, że projekt będzie w wersji skończonej za tydzień, w związku z tym za tydzień będziemy go rozpatrywali" - powiedział Tusk na wtorkowej konferencji prasowej.

"Sam problem jest dość interesujący, chociaż mnie osobiście bardzo zależy na tym - i tak samo premierowi Pawlakowi - żeby pomóc polskim przedsiębiorstwom, jeśli to jest możliwe, a nie żeby zamanifestować tylko dobrą wolę" - zaznaczył Tusk.

We wtorek wicepremier Waldemar Pawlak poinformował dziennikarzy, że jego resort przedstawi projekty ustaw dotyczących opcji walutowych. MG zaproponowało trzy podejścia do rozwiązania problemu umów na opcje walutowe. Pierwsze - jak mówił - "łagodne", w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy gwarantuje stronom prawo do renegocjacji warunków umów na opcje. Druga propozycja pozwala na odstąpienie od umowy, trzecia - na unieważnienie umowy na opcje z mocy prawa.

"Na przyszłym posiedzeniu rządu możemy tę sprawę przesądzić" - powiedział Pawlak. Jego zdaniem projekt - w przypadku zgody politycznej - ma szanse zostać przyjęty w ciągu kilku tygodni.

Kilkanaście miesięcy temu, kiedy złoty umacniał się, przedsiębiorcy sprzedający swoje usługi bądź towary za waluty obce, w obawie przed stratami, zawierali z bankami umowy dotyczące tzw. opcji walutowych. Chcieli w ten sposób zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym. Jak podkreślał we wtorek wicepremier Pawlak, umowy te były asymetryczne i "wyłączały odpowiedzialność banku, jeżeli złoty się zbyt mocno umocni, a nie było klauzuli wyłączającej w przypadku osłabienia złotego".