Arcus miał 1,67 mln zł straty netto, 1,11 mln zł straty EBITDA w I kw. 2018 r.Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Arcus odnotował 1,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,98 mln zł wobec 1,49 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA po I kw. 2018 r. wyniosła 1,11 mln zł w porównaniu z 0,73 mln zł straty na tym poziomie rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,27 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 25,78 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 0,92 mln zł wobec 0,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Arcus to jeden z największych na rynku dostawców inteligentnych rozwiązań oraz zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową.

(ISBnews)