Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Globalworth Poland Real Estate (d. Griffin Premium RE) odnotował 6,6 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,13 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

NOI (net operating income) wyniósł 11,65 mln euro wobec 6,12 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,78 mln euro w I kw. 2018 r. wobec 9,68 mln euro rok wcześniej.

Globalworth Poland jest nową nazwą Griffin Premium RE (GPRE) - polskiej platformy nieruchomości biurowych notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2017 r. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT.

(ISBnews)