Tegoroczny Europejski Kongres Finansowy rusza 18 czerwca. Uczestnicy spotkają się, by rozmawiać i szukać rozwiązań w tak ważnych obszarach jak: zrównoważony i społecznie odpowiedzialny rozwój gospodarczy, innowacje i ich wpływ na modele biznesowe instytucji finansowych i ryzyko systemowe, a także rozwój rynku kapitałowego i atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski.

Uczestnikami Kongresu są przedstawiciele władz instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, decydenci kształtujący politykę gospodarczą, a także wybitni eksperci ze świata nauki i firm doradczych z Polski i zagranicy. Wśród tegorocznych prelegentów EKF znajdą się prezesi największych banków, w tym Zbigniew Jagiełło (PKO BP), Michał Krupiński (Pekao), Sławomir S. Sikora (Bank Handlowy). Wystąpi także wiceprezes NBP Anna Trzecińska i prezes GPW Marek Dietl.

Do tej pory dzięki dorocznym spotkaniom i zaangażowaniu ekspertów z branży finansowej w Sopocie udało się wypracować i przedstawić interesariuszom 69 rekomendacji. Dzięki obradom Kongresu do Rady Stabilności Finansowej, Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, Komisji Europejskiej oraz Europejskich Urzędów Nadzoru (EBA, ESMA, EIOPA) i Europejskiego Banku Centralnego przekazano 26 stanowisk przedstawiających opinie ekspertów z polskiego rynku finansowego w międzynarodowych konsultacjach. EKF wydał też 20 publikacji, w których ponad 300 autorów opublikowało swoje opracowania.

Impreza będzie okazją do podzielenia się pomysłami i doświadczeniem, dyskusji i współtworzenia Rekomendacji EKF, które przedstawią konstruktywne propozycje rozwiązań problemów i wyzwań pojawiających się na drodze stabilnego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego Polski i Europy.

Ze szczegółowym programem VIII Europejskiego Kongresu Finansowego i wydarzeń towarzyszących można zapoznać się tutaj: www.efcongress.com.