Atal

Akcjonariusze Atalu zdecydowali o przeznaczeniu 137,05 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,54 zł na akcję, podała spółka. "Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy: 137 049 719,40 zł. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję: 3,54 zł" – czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy wyznaczono na 25 czerwca 2018 r. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach po 68 524 859,70 zł - 2 lipca i 9 lipca 2018 r. W 2016 roku Atal wypłacił dywidendę w wysokości 1,68 zł na akcję, co łącznie dało kwotę 65 mln zł. Rok wcześniej spółka wypłaciła inwestorom 23,6 mln zł dywidendy. "W kolejnych latach dywidenda będzie wynosić między 70% a 100% zysku netto za dany rok obrotowy" - czytamy w komunikacie.

Synektik

Spółka zależna Synektika - IASON rozpocznie produkcję radioznacznika Axumin w zakładzie w Mszczonowie w IV kwartale br., podała spółka. Grupa chce umocnić pozycję wiodącego dostawcy radioznaczników w Polsce. IASON - na mocy porozumienia zawartego z Blue Earth Diagnostics Ltd - będzie wyłącznym dostawcą radioznacznika Axumin na polskim rynku. "Uruchomienie produkcji Axumin umożliwi nam efektywniejsze zagospodarowanie zwiększonych mocy produkcyjnych, osiągniętych dzięki akwizycji firmy Monrol Poland i umocni naszą pozycję jako wiodącego dostawcy radioznaczników w Polsce" - powiedział prezes Synektika Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje

Reklama

Grupa Lotos

Rada nadzorcza Grupy Lotos powołała do składu zarządu spółki X wspólnej kadencji Roberta Sobkowa na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych (z dniem 11 czerwca 2018 roku), poinformowała spółka. >>>>

Unibep

Unibep wyemitował niezabezpieczone obligacje serii E o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, poinformowała spółka. >>>>

PlayWay

Ponieważ premiera najnowszej gry "Agony" autorstwa Madmind Studio - spółki zależnej PlayWay - nie spełniła oczekiwań zarówno graczy, jak i inwestorów, za ok. 3 miesiące zostanie wydana jej nowa wersja, podało PlayWay. >>>>

Grupa TXM

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w maju 2018 r. wyniosła ok. 31 mln zł, co oznacza spadek o 6% r/r. W ujęciu narastającym sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok. 136 mln zł i była 1% wyższa niż w roku poprzednim. >>>>

Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w maju 2018 r. wyniosła ok. 51 mln, co oznacza spadek o 5% r/r. >>>>

FKD

Akcjonariusze Fabryki Konstrukcji Drewnianych (FKD) zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 3 lipca. >>>>

WDX

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wykluczeniu z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji WDX z dniem 10 czerwca 2018 r., podała spółka. >>>>