Sąd arbitrażowy oddalił powództwa Energi w 3 postępowaniach z farmami wiatrowymiWarszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wydał wyroki częściowe w trzech postępowaniach o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych mających wynikać z umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, na mocy których powództwa Energa-Obrót - spółki zależnej Energi - zostały oddalone, podała spółka.

"Spółka analizuje potencjalny wpływ na wyniki finansowe, który w momencie oszacowania emitent przekaże niezwłocznie oddzielnym raportem bieżącym" - czytamy w komunikacie.

W maju Energa-Obrót zawarła ugody z dwoma z 22 pozwanych podmiotów prowadzących farmy wiatrowe i podała, że nie wpłynie to niekorzystnie za wynik finansowy.

We wrześniu 2017 r. spółka podała, że Energa-Obrót zaprzestała realizacji 22 ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i zdecydowała o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych, których przedmiotem ma być ustalenie nieistnienia stosunków prawnych. Energa szacowała wtedy, że może dochodzić ok. 600 mln zł z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia jej kontrahentów w czasie realizacji 22 ramowych umów.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)