Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):

. I-IV 2017 I-IV 2018
1 Niemcy 27,4 27,9
2 Czechy 6,4 6,3
3 Wlk. Brytania 6,6 6,2
4 Francja 5,8 5,8
5 Włochy 5,1 4,6
6 Holandia 4,6 4,6
7 Rosja 2,7 2,9
8 USA 2,6 2,9
9 Szwecja 2,8 2,8
10 Hiszpania 2,8 2,8

Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):

. I-IV 2017 I-IV 2018
1 Niemcy 22,8 22,5
2 Chiny 11,7 11,4
3 Rosja 6,6 7,2
4 Włochy 5,3 4,9
5 Francja 4,0 3,9
6 Holandia 3,8 3,7
7 Czechy 3,8 3,6
8 USA 2,6 3,0
9 Belgia 2,7 2,6
10 Hiszpania 2,3 2,4

>>> Czytaj też: 0,7 mld euro deficytu w handlu zagranicznym. GUS podał dane za kwiecień