Analitycy spodziewali się spadku PKB o 1,8 proc. licząc kwartał do kwartału.Rok do roku PKB spadł w czwartym kwartale o 1,7 proc. po wzroście w trzecim kwartale o 0,8 proc.Tu oczekiwano spadku PKB o 1,4 proc.

Bez uwzględniania czynników sezonowych PKB spadł w IV kwartale ubiegłego roku o 1,6 proc. po wzroście poprzednio po korekcie o 1,4 proc.Spodziewano się spadku o 1,3 proc.

MFW ocenia, że gospodarka Niemiec skurczy się w tym roku o 2,5 proc. Byłby to najgorszy wynik od zakończenia II Wojny Światowej.