Do końca ubiegłego miesiąca ministerstwo przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dane osób uprawnionych do wypłaty 9 tys. 768 odszkodowań.

W połowie października w MSP został uruchomiony System Informatycznych Rejestrów (SIR) obsługujący rejestry: centralny i wojewódzkie. Zadaniem systemu, działającego jednocześnie w MSP oraz wszystkich urzędach wojewódzkich, jest obsługa danych niezbędnych dla realizacji prawa do rekompensaty. SIR ma przyspieszyć tempo ich wypłat.

"W styczniu 2009 r. przekazano do BGK dane osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiające wypłatę w lutym bieżącego roku 1 989 rekompensat" - czytamy w komunikacie ministerstwa skarbu.

Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP przyznaje uprawnionym osobom odszkodowania w wysokości 20 proc. wartości mienia.

Mienie zabużańskie to mienie pozostawione przez osoby przesiedlone w latach 1944-1952 z terenów należących przed II wojną światową do Polski.